Ligeværdighed:

Systemisk teori, magt, etikVi tror på, at vi alle er lige meget værd, og vi bruger den systemiske teori


At tænke systemisk vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge.

Den systemiske tilgang handler om, at vi alle skaber mening på hver vores måde. Der er ikke én objektiv virkelighed, som kan forstås mere eller mindre korrekt. Der er således mange versioner af virkeligheden, og man taler ligefrem om multi-vers i modsætning til uni-vers.


Det kræver stor nysgerrighed og en undrende tilgang. Dette arbejder vi med gennem Karl Tomms spørgsmål, og vi forsøger at få så så mange perspektiver på det vi gør som overhovedet muligt. Vi bruger dilemmadiagrammet som tilgang til at bringe forskellige perspektiver i spil over for hinanden for at se styrken ved flere perspektiver på samme tid, så vi kan få inspiration og nye handlemuligheder fra hinanden. I vores samarbejde med beboerne vil der altid opstå dilemmaer, fordi vi ser på det samme på forskellige måder – og dilemmaer er en god ting.


Det betyder også, at vi, som medarbejdere, skal reflektere over vores egen praksis, og vi skal reflektere over vores egen magtposition. Magt er en del af alle relationer og eksisterer overalt. Magt viser sig tydeligst i den måde, vi inkluderer og ekskluderer andre, og på den måde vi selv inkluderes og ekskluderes på. Vi er derfor bevidste om magten i vores relationer, og vi skal handle ansvarligt som Løgstrup beskrev det: ”Den enkelte har aldrig med at andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd” (K.E.Løgstrup i Brinkmann, Ståsteder, 2016, kap.6).Sådan taler vi om ligeværdighed på LKbh


Vi taler med hinanden og ikke om hinanden


Vi viser respekt


Vi er anerkendendeMetoder


Karl Tomms spørgehjul


Dilemmadiagrammet