"ord er intet, handling er alt"

Hjemlighed:

Anerkendelse, samarbejdsbaseret problemløsningDannelse kommer gennem anerkendelse


Ifølge den tyske tænker Axel Honneth har alle mennesker brug for at opleve omsorg, nærhed og nærvær, lige muligheder og rettigheder og opleve at være ”noget særligt” som et unikt individ.


For at være anerkendende er det vigtigt at vide, hvem vi selv er, at forstå andre mennesker og acceptere, at vi ikke alle er ens, men stadig er lige meget værd.

Det vil sige, at vi har en dyb forståelse af, at et højt fagligt niveau ikke kan stå alene, men skal formidles og føres ud i praksis af nærværende og engagerede professionelle, der kan reflektere over denne praksis.


Med udgangspunkt Ross Greenes samarbejdsbaserede problemløsningsteori tror vi på, at: Mennesker gør det rigtige, hvis de kan.


Hvis de ikke kan gøre det rigtige, må de professionelle finde ud af hvorfor og hjælpe mennesket. Green taler ikke om specifikke diagnoser, da diagnoser ikke giver nogen forklaring eller handleanvisning. Han taler i stedet om de kognitive forudsætninger, som mennesker har, og som kan være mere eller mindre

udviklede. Dvs. hvilke af følgende funktioner, der skal trænes. Funktionerne er:


  • eksekutive funktioner (at få ideer, kunne overskue og planlægge en handling)
  • sprogbearbejdnings færdigheder (at forstå og kunne omsætte det hørte)
  • følelsesregulerings færdigheder (at kunne rumme sine egne følelser, og afpasse reakti- onen)
  • kognitiv fleksibilitets færdigheder (at kunne skifte fra et fokus til et andet)
  • sociale færdigheder (at kunne aflæse andres hensigter, opføre sig tilpasset situationen).


Der er dermed ikke tale om en adfærdsforstyrrelse, men om en indlæringsvanskelighed. Det er denne indlæringsvanskelighed, de professionelle skal kompensere for og forsøge at afhjælpe og udvikle gennem træning. Dette kan trænes med Plan B.


Vi ser sundhed i et bredt perspektiv og har fokus på helbred, trivsel og mental sundhed. Kompetencer, ressourcer, accept og motivation er nogle af nøgleordene i vores arbejde med sundhed.Sådan taler vi om hjemlighed på LKbh


  • Vi arbejder for at LKBH skal være et hjem


  • Vi skaber tryghed og tillid


  • Vi fremmer sundhedenMetoder


  • Plan B


  • Metode til anerkendelse – anerkendende samtale

LKbh § 107

 

"ord er intet, handling er alt"

 

LKbh er et midlertidigt § 107 botilbud under

serviceloven for psykisk sårbare indenfor områderne:

 

- ASF Autisme spektrum forstyrrelser

- OCD

- AngstLKbh § 107 ApS

 

Gyngemose Parkvej 4D, 6-TH

2860 Søborg

 

CVR nr.: 3727 6391

 

EAN nr.: 579 720 002 6323

Copyright © LKbh § 107, Dan 2018-2020