OCD

Obsessive-compulsive disorderOCD


OCD er en forkortelse for obsessive-compulsive disorder, på dansk også kaldet obsessiv-kompulsiv tilstand. OCD er karakteriseret ved at den OCD-ramte har tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. De fleste OCD-ramte har både tvangstanker og tvangshandlinger.Tvangstanker


Tvangstanker er uønskede tanker, impulser eller forestillingsbilleder, som ofte er skræmmende og handler om forfærdelige ting, der kan ske. Tvangstankerne er ubehagelige og opleves som påtrængende og de medfører ofte angst eller væmmelse.Tvangshandlinger


Tvangshandlinger er gentagne handlinger (f.eks. håndvask eller tjekkeadfærd) eller mentale ritualer (f.eks. at bede, tælle eller gentage ord), som man føler sig tvunget til at udføre. Tvangshandlingerne udføres med det formål at reducere ubehag eller for at undgå, at noget frygteligt skal ske.Sådan arbejder vi med OCD


For at få det mest givende træningsforløb med beboerne, er det vigtigt at planlægge det helt rigtige forløb for den enkelte beboer med OCD. På LKbh tror vi på, at relation og motivation er 2 vigtige faktorer for overhovedet at lykkedes med et træningsforløb. Vi møder beboeren med respekt og er opmærksom på, at et OCD-forløb skal ske i små skridt.


For at skabe en tillidsvækkende relation, så kigger vi altid på hvem af personalet som har en god relation til beboeren, hvorefter vi udpeger vedkommende som OCD-vejleder. OCD-vejlederen er tovholderen på OCD-træningsforløbet, som planlægger OCD-træningsforløbet og vedkommende er samtidig den person som udfører sessionerne med beboeren.


Bevæggrunden for at en OCD-vejleder er vigtig, er for at beboeren kun skal forholde sig til en enkelt person når det omhandler OCD-træning. Hvis der er flere inde over, så kan beboeren blive forvirret og OCD-træningen kan risikere ikke have den ønskede effekt.


Et OCD-forløb varer ca. 3 måneder, hvor der mindst 1 gang om ugen er et OCD-træningsforløb.
En session varer ca. 30-45 min. og foregår som udgangspunkt hos beboeren.Indholdet i et OCD-forløb vil typisk udforme sig således


Den OCD-ramte og OCD-vejlederen taler om OCD som lidelse, for på den måde at give den OCD-ramte et indblik. Derudover arbejdes der i samarbejde på at finde motivationen hos den OCD-ramte til at tage kampen op, idet motivationen er en vigtig faktor for det videre arbejde.
Sammen med OCD-vejlederen, vil den OCD-ramte arbejde med konkrete situationer, hvor den OCD-ramte vil arbejde med tvangstanker og tvangshandlinger og slutteligt arbejde på at forebygge, således at der ikke sker tilbagefald.