§


Her finder du yderligere information om virksomheden


Herunder information om lovgivning, myndigheder, godkendelse, visitation, bestyrelsen m.m. 


Serviceloven kapitel 20, Botilbud


§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.


Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold


  1. til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
  2. til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Socialtilsynet godkender og fører tilsyn med plejefamilier og tilbud indenfor det specialiserede socialområde


Socialtilsynets opgave er at godkende nye plejefamilier og sociale tilbud til udsatte borgere. Socialtilsynet fører et socialfagligt tilsyn med botilbud, døgntilbud, opholdssteder for anbragte børn, plejefamilier, krisecentre, herbergs, misbrugstilbud mv.


Socialtilsynets godkendelse omfatter bl.a. det faglige arbejde, rammer og økonomi. 


Der er fem socialtilsyn i Danmark, hvor Socialtilsyn Hovedstaden har tilsynsmyndigheden i 29 kommuner i Region Hovedstaden samt Holbæk kommune. Socialtilsyn Hovedstaden har hjemsted på Frederiksberg Rådhus hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet.


Læs mere om Det Sociale Tilsyn via linket til venstre.


LKbh har af Socialtilsyn Hovedstaden haft seneste tilsynsbesøg november 2021


Tilsynsrapporten genereret i april 2022 kan læses via linket til venstre.Tilbudsportalen er et udstillingsvindue for plejefamilier og botilbud i hele landet


Tilbudsportalen indsamler og udstiller oplysninger om plejefamilier og botilbud til mennesker med en funktionsnedsættelse eller et socialt problem.


Tilbudsportalen er landsdækkende og registrering er lovpligtig. Alle oplysninger på Tilbudsportalen er godkendt af plejefamiliernes og tilbuddenes tilsynsførende myndighed. I LKbhs tilfælde, Socialtilsyn Hovedstaden.


LKbhs præsentation og godkendelse på Tilbudsportalen kan læses via linket til venstre

Styrelsen for Patientsikkerhed


er en institution under Sundheds- og Ældreministeriet. Den er oprettet 8. oktober 2015 og er en sammensmeltning af den tidligere styrelse Patientombuddet og tilsynsområdet fra Sundhedsstyrelsen.


Styrelsen for Patientsikkerhed udfører en lang række opgaver, som indgår i visionen om at styrke patientsikkerheden. Et eksempel ud af mange, kan være medicinhåndtering.


STPS udfører tilsyn i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Derunder også på Bosteder.


LKbh er som loven foreskriver, registreret som Bosted hos STPS.


Læs mere om STPS i linket til venstre.
Indskrivning på LKbh


For at blive indskrevet på LKbh, skal den officielle henvendelse komme fra borgers hjemkommune.

Alle er dog velkommen til at kontakte LKbh for yderligere information.

Borgerbesøg kun efter aftale med hjemkommune.


For kommunale henvendelser om visitation, følg venligst linket til venstre eller linket foroven i menuen.

På Lkbh har vi endnu ingen magtanvendelser haft


Vores værdier og pædagogiske tilgange gør, at det som hovedregel ikke bør være nødvendigt.


Læs mere om magtanvendelser i linket til venstre.LKbhs bestyrelse


I spidsen for virksomheden står bestyrelsen.

Bestyrelsens kompetencer omfatter bl.a. pædagogisk ledelseserfaring, pædagogik, økonomisk drift, jura.


Bestyrelsen består af:


Bestyrelsesformand: Jeannie Leth Andersen


Bestyrelsesmedlemmerne: Pia Madsen, Mihaela Kolahi, Rikke Bergholdt, Dan Backe