"ord er intet, handling er alt"

På Lkbh er værdierne vores rettesnor i hverdagen


Vi gør os umage for at leve op til dem, fordi vores værdigrundlag gælder for alle - såvel medarbejdere som for beboere.

Lkbhs værdigrundlag er fundamentet for vores pædagogiske grundlag, hvor der er beskrevet pædagogiske metoder bag hver værdi.

Værdier

Ligeværdighed:

Hjemlighed:

Rummelighed:

Udvikling:


 • Vi taler med hinanden og ikke om hinanden


 • Vi viser respekt


 • Vi er anerkendende


 • Vi arbejder for at Lkbh skal være et hjem


 • Vi skaber tryghed og tillid


 • Vi arbejder for at fremstille sundheden


 • Vi bruger os selv og giver noget af os selv


 • Vi ser muligheder


 • Vi lægger vægt på humor

 • Vi ser erkendelse som første skridt til al handling


 • Vi støtter op om vores værdier og tager ansvar


 • Vi undersøger og reflekterer for at blive bevidst kompetente i vores handlinger


 • Vi bruger anerkendte metoder i vores arbejde

LKbh § 107

 

"ord er intet, handling er alt"

 

LKbh er et midlertidigt § 107 botilbud under

serviceloven for psykisk sårbare indenfor områderne:

 

- ASF Autisme spektrum forstyrrelser

- OCD

- Angst

LKbh § 107

 

Gyngemose Parkvej 4D, 6-TH

2860 Søborg

 

CVR nr.: 3727 6391

 

EAN nr.: 579 720 002 6323

Telefon:

 

LKbh-1: 2247 6430

LKbh-2: 2247 6081

 

E-mail:

centralen@lkbh.dk

 

Telefon visitation:

2246 4828

 

Sikker e-mail:

dan@lkbh.dk

(skal krypteres og signeres digitalt)

Copyright © LKbh § 107, Dan 2018