"ord er intet, handling er alt"

Vores pædagogik

 

Vores fire værdier er grundlaget for vores pædagogiske tilgang.

Pædagogik

Ligeværdighed:

Hjemlighed:

Rummelighed:

Udvikling:

  • Systemisk teori, magt, etik
  • Anerkendelse, samarbejdsbaseret problemløsning
  • Relationer, feedback, struktur
  • Low Arousal, NUZO

 

 

Det at skabe relationer er omdrejningspunktet for alt socialt og pædagogisk arbejde

 

Grundlæggende er alle mennesker, uanset omfanget af handicap eller funktionsnedsættelser, født med muligheder for udvikling. Men for at udvikle sig skal alle grundlæggende behov dækkes. Det vil sige, at vi udover de mest

basale behov som mad og søvn, alle har behov for omsorg, kontakt, nærvær og kommunikation med andre mennesker.

 

I samarbejdet med mennesker med autisme og angst er relationen samtidig en meget sårbar størrelse. På LKbh er grundlaget for at skabe relationer, værdierne; ligeværdighed, rummelighed og hjemlighed. Vi skaber kun udvikling gennem vores relationer. Ved at skabe personlige relationer til hver enkelt beboer kan vi finde frem til at de indsatsområder, som den enkelte kan anvende og udvikle sig på baggrund af.

 

Vores pædagogik bygger på en individuel og differentieret tilgang, fordi vi først og fremmest er mennesker med forskellige interesser, reaktionsmønstre og udfordringer.

 

 

Det pædagogisk grundlag

 

LKbhs pædagogiske grundlag er udviklet og implementeret af ledelse og medarbejdere i 2017 med hjælp

fra Aase Møller og Sune Bjørn Larsen fra 'Larsen-Møller'.

LKbh § 107

 

"ord er intet, handling er alt"

 

 

LKbh er et midlertidigt § 107 botilbud under serviceloven for psykisk sårbare indenfor områderne:

 

  • ASF Autisme-spektrum forstyrrelser
  • OCD
  • Angst

 

 

LKbh § 107

 

Gyngemose Parkvej 4D, 6-TH

2860 Søborg

 

Email:

centralen@lkbh.dk

 

Telefon:

Lkbh-1: 2247 6430

Lkbh-2: 2247 6081

 

Telefon visitation:

2246 4828

Copyright © LKbh § 107, Dan 2018