Støtte i eget hjem

LKbh er pr. 1. januar 2016 blevet en § 107 - Indholdet i § 107 er den støtte som ydes i en § 85.

 

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vi tilbyder socialpædagogiske og andre støtteforanstaltninger som f.eks. vejledning, rådgivning og hjælp til selvhjælp til at udføre dagligdagens gøremål. Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger, og gives med respekt for personens integritet og værdighed.

For personer med betydelig nedsat  fysisk og psykisk funktionsevne vil støtten udover egentlig optræning og behandling kunne omfatte:

 • oplæring/genoplæring af dagelige færdigheder
 • omsorg
 • støtte til udvikling af egne ressourcer
 • støtte til udvikling af sociale færdigheder
 • redskaber til at blive så selvhjulpen som muligt.

Socialpædagogisk bistand kan også omfatte ledsagelse i forbindelse med aktiviteter uden for hjemmet.

Borgeren kan have behov for støtte til dagligdags gøremål, f.eks

 • indkøb
 • madlavning
 • tøjvask
 • lægebesøg
 • læsning af post
 • rengøring
 • personlig hygiejne

Disse praktiske gøremål udføres med fokus på selvstændighed, og vores erfaring siger at struktur og genkendelighed - afhængigt af borgerens udviklingstrin - må realiseres. Altid sammen med borgeren, så mulighed for 'ejerforhold' og succes vil opstå.