Døren er åben

Mål.......middel........metoder

Personer med  gennemgribende udviklingsforstyrrelse, har svært ved at holde fokus fast i længere tid ad gangen.

De reagerer og handler impulsivt og har ofte empatiforstyrrelser. Erfaringsdannelse skal ofte ske op til flere gange, før det bliver' integreret og derfor er det essentielt at struktur og rutiner er faste rytmer i dagligdagen. Deres tanker er præget af kaos, og de har svært ved at få en hverdag til at fungere. De har svært ved på egen hånd at finde og fastholde en struktur og et overblik.

På grund af empatiforstyrrelsen fungerer de dårligt i sociale sammenhænge, hvor de har svært ved at forstå de uskrevne regler og abstrakte forventninger, som resten af samfundet tager for givet.
De kan handle ud fra deres egen  forståelse af både egne - og andres følelser og forventninger, og have svært ved basale principper for social interaktion. De har svært ved overhovedet at forestille sig, endsige forstå, at deres adfærd har konsekvenser for deres forhold til omverdenen.

Mennesker med psykosociale vanskeligheder har behov for fagligt velfunderet støtte og vejledning til at sætte deres hverdag ind i en ramme af struktur og forudsigelighed, med regler og aftaler for sengetider/rutiner, morgenrutiner, pligter og arbejdsrutiner osv. Det er af yderste vigtighed, at beboeren selv er med til at beslutte og nedfælde aftaler og regler — og det skal være tydeligt hvilke konsekvenser/tilvalg, der er, hvis de ikke bliver overholdt.

Vi arbejder med følgende midler:

 • Dag og ugeskemaer
 • Nedfældede sociale spilleregler
 • Aftaler og konsekvenser på skrift
 • Rutiner I alle afskygninger på skrift

Det er visuelle, nedskrevne systemer som ovenstående, og som beboeren vel at mærke selv har været med til at beslutte, der styrer hans eller hendes hverdag. Dermed er det aftalerne og reglerne — og ikke personerne (familien, lærerne, pædagogerne, konsulenten etc.) — den unge kan blive sur på. For de ved jo, at de selv har været med til at beslutte og nedfælde reglerne og aftalerne og kender tilvalgene, hvis de ikke overholder dem.
Mennesker med psykosociale vanskeligheder profiterer af ydre styring med struktur og forudsigelighed. Det er således vigtigt med gode arbejdsrutiner, enkle regler og overkommelige opgaver. Derhjemme er det vigtigt med eksempelvis faste spise- og sovetider, og det er meget fordelagtigt at være konsekvent – og ikke mindst rose, belønne og opmuntre, når der er grund til det.

LKbh tilbyder støtte, rådgivning og viden som:

 • Støtte til at få struktur på hverdagen
 • Støtte og vejledning også til forældre, søskende og andre pårørende, fx
 • Støtte til det sociale liv, fx ved at deltage i fælles gøremål, såsom idrætsaktiviteter, sociale arrangementer, agere rollemodel i forhold til adfærd og sprog etc.
 • Støtte til mødet med de sociale myndigheder
 • Støtte til at komme i gang – og fastholde – skolegang/job, etc.
 • Rådgivning til skoler, fritids- og ungdomsklubber, samt andre institutioner
 • Viden om Aspergers syndrom, Autisme, Tourettes syndrom, OCD, Angst og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser
 • Viden og rådgivning om offentlige støttemuligheder
 • Viden i forbindelse med medicinsk behandling, symptomer og bivirkninger

Pædagogisk tankegang bygger på troværdighed. Lov aldrig noget du ikke kan holde. Lav aldrig en regel som du ikke kan efterleve. Visualiser alt, således den unge altid selv kan finde svar på spørgsmål, gøremål, etc. Vær autentisk, rummelig og udvis mest af alt; handicapforståelse.

Vores filosofi

Høj faglighed og dermed handicapforståelse, kombineret med talent og ildsjæl udgør forskellen i forhold til at hjælpe beboeren samt pårørende. Jo større indsigt og dermed handicapforståelse du har i forhold til beboeren, jo lettere er det for dig at hjælpe og dermed tilføre de redskaber der skal til for at klare dagligdagen.